Double click to edit
Oferujemy:

projektowanie architektoniczno-budowlane

projektowanie wnętrz

projektowanie krajobrazu

projektowanie i edycja grafiki

zielona rzeźba - artystyczne formowanie krzewów ozdobnych

projektowanie przedmiotów użytkowych

formułowanie wszelkiego typu pism oficjalnych i korespondencji urzędowych

przeprowadzanie analiz i prace z danymi - tworzenie różnego typu zestawień, schematów, prezentacji, dokumentowanie działań

projektowanie prostych stron internetowych
(na poziomie naszej strony firmowej, która jest projektu i wykonania własnego)
_____________________________________________________________________________________________________

Offer:
architectural design
interior design
landscape design
graphic design and editing
greenery sculpture
everyday objects design
simple websites design (at the level of our company's website)


Portfolio Behance:
www.behance.net/dominika_siemak_oses

___________________________________________________________

BLACK Panther's Architecture - Blog:
www.blackpanthersarchitecture.com/spartastrict.html


Spartańsko rygorystyczny, surowy i wymagający This is Sparta! -spartastrict Blog - oczami Architekta radykała - bezkompromisowy Blog o walce o to co właściwe.
Naszpikowany drugim dnem, Blog bez dna...
...o dumie wierności przekonaniom, ...o niestrudzoności w walce o elementarną sprawiedliwość i prawo do bycia, ...o sile garstki wobec masy, ...o patologii genealogii masy, która w nieidentyfikowanej jako zagrożenie komórce miała swój początek, a niepowstrzymanym zainfekowaniem ogarnęła/pochłonęła cały organizm, czyniąc go garstką, ...o naiwności, która nie wynika z braku doświadczenia tylko ufności i wiary w możliwość osiągnięcia niemożliwego, ...o radykalnych zasadach, które nie podlegają interpretacji, ...o wątpliwościach i konsekwencjach wybranych dróg, ...o decyzjach bez odwrotu... i propozycjach nie do odrzucenia. ...O godności, God-mości i God-gotowości oraz spartańskości.

Spartan rigorous, strict and demanding
This is Sparta! -spartastrict Blog - through the eyes of an Architect-radical - uncompromising Blog about the fight for what is right.
Larded with the hidden agenda, bottomless Blog...
...about the pride of fidelity to beliefs, ...about tirelessness in the struggle for elementary justice and the right to be, ...about the strength of a handful against mass, ...about the pathology of the genealogy of the mass, which in the unidentified as a cell threat had its origin, and the unstoppable infection enveloped / consumed the whole organism, making it a handful, ...about naivety, which does not result from the lack of experience only of trust and faith in the possibility of achieving the impossible, ...about radical rules that are not interpretable, ...on the doubts and consequences of selected roads, ...about decisions without turning back ...and propositions that can not be rejected. ...About dignity, God-activity and stand-by, spartanness.
tag cloud
www.blackpanthersarchitecture.com, blackpanthersarchitecture, BLACK Panther’s Architecture, Dominika Siemak Oses, Siemak-Oses, Dominika Siemak, Siemak, Oses, black panthers architecture, black panther, architecture, architektura,  czarna pantera, panthers, black, architektura nowoczesna, modern architecture, future architecture, architektura przyszłości, futuristic architecture, design, projektowanie, projektant, architekt, architekci, usługi architektoniczne, architektoniczne, usługi architekta, biuro projektowe, biuro projektów, pracownia architektury, pracownia architektoniczna, pracownia projektowa, projektowanie wielobranżowe, architektoniczny, architektów, studio architektury, atelier, architekta, projektowanie architektoniczne, projektowanie architekt, projekt, projekty wielobranżowe, projekty, projekt architektury, arch-bud, projektowanie architektoniczno-budowlane, projektowanie kubaturowe, projektowanie wnętrz, projektowanie krajobrazu, projektowanie grafiki, artystyczne, artystyczne formowanie krzewów ozdobnych, ozdobne cięcie krzewów, rzeźbienie krzewów ozdobnych, projektowanie przedmiotów użytkowych, projektowanie mebli, formułowanie pism, pisma oficjalne, formułowanie pism oficjalnych, pisma urzędowe, korespondencje oficjalne, korespondencje urzędowe, usługi pisania pism, korespondencja oficjalna, pełnomocnik, usługi projektowe, usługi ogólnobudowlane, projektowanie wielobranżowe, koncepcja, koncepcje, projekt budowlany, projekt wykonawczy, praca zdalna, projektowanie zdalne, uzgodnienie, uzgodnienia, odstępstwo, przepisy techniczno-budowlane, uprawnienia, uprawnienia do projektowania, uprawnienia bez ograniczeń, uprawnienia projektowe, wnętrze, wnętrza, architektura wnętrz, architekt wnętrz, architekt uprawniony, przebudowa, rozbudowa, budowa, nowoprojektowany, dom jednorodzinny, budynek, budynki, pozwolenie na budowę, pozwolenia na budowę, obiekt kubaturowy, obiekty kubaturowe, osiedle, wielorodzinny, wielorodzinne, budownictwo, mieszkalne, szeregowe, szeregowa, apartamenty, apartament, lokal, lokal użytkowy, lokal usługowy, budynki usługowe, budynek usług, usługowy, budynek użyteczności publicznej, architektura jednorodzinna, hotel, pensjonat, zagospodarowanie terenu, zagospodarowania terenu, inwestycja, inwestycje, inwestycji, architekt Szczecin, Szczecin, Szczecina, w Szczecinie, zachodniopomorskie, projektowanie szczecin, projekty szczecin, Polska, Poland, designing, Międzyzdroje, architekt Międzyzdroje, Międzyzdrojów, projektanci, branża architektoniczna, architectural design, architectural, architect, interior design, landscape design, rezydencja, rezydencji, rezydencje, hotele, hoteli, architects, design studio, general construction services, multi-branch projects, development, planning, concept, concepts, project, interior, interiors, interior design , interior architect, cubature buildings, cubic architecture, single-family house, houses, housing estate, single-family housing, individual project, dream house, professional services, single-family buildings, multi-family buildings, apartments, commercial premises, service buildings, utility buildings public, single-family architecture, architect Szczecin, szczecin, architects Szczecin, design of Szczecin, designing, Międzyzdroje, Miedzyzdroje, designer, designers, quality, room, flat, bathroom, hotels, collective residence, living room, kościół, nowoczesna architektura kościelna, church, catholic church, planner, city planning, urbanista, urbanistyka, urbanistyczne, przetarg, przetargi, pozwolenie na budowę